ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารตำบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

การศึกษา

                            -    โรงเรียนประถมศึกษา  -มัธยมศึกษา1แห่ง

                           -     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              4   แห่ง

 

สถาบัน และองค์กรทางศาสนา

                              -   วัด สำนักสงฆ์                 6       แห่ง

 

สาธารณสุข

                              -   สถานีอนามัยประจำตำบล   1  แห่ง

                              -   อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ100%

 

การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

                              -   ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอ ลาดยางแล้ว   100%

                              -   ถนนภายในหมู่บ้าน มีถนนคอนกรีตแล้วประมาณ  90%

 

การโทรคมนาคม

                              -   ที่ทำการไปรษณีย์      1  แห่ง

                            -  โทรศัพท์สาธารณะทั้ง      8    หมู่บ้าน

การไฟฟ้า

                              -   มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง        13 หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                              -   ลำน้ำ  ห้วย 3 สาย

                                     -  บึง  หนอง  และอื่นๆ         17   แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                              -   ฝายทดน้ำ             1    แห่ง

                              -  บ่อน้ำตื้น               15แห่ง

                              -  บ่อโยก                   6   แห่ง

                              -  อื่นๆ                       8   แห่ง

 

การปฎิสัมพันธ์
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.49.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,405,283
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
การป้องกันการทุจรติ
การบริการ
การปฎิบัติงาน
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.