งานบริหารบุคคล
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
การส่งเสริมความโปร่งใส
ระเบียบและกฎหมาย
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสุนงค์ สมพงษ์ผึ้ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์


นายกำพล พิมพ์ทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์


นางสาววรรณภา ใจสาหัส
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์


นายมานะ เหนือโท
สมาชิก อบต.หมู่1


นายสุนันท์ ศรีนนท์
สมาชิก อบต.หมู่1


นางมณีรัตน์ พลอาสา
สมาชิก อบต.หมู่2


นางสาววรรณภา ใจสาหัส
สมาชิก อบต.หมู่2


นางสมฤทัย ทอนจอก
สมาชิก อบต.หมู่3


นายวทัญ ทอนจอก
สมาชิก อบต.หมู่3


นางลำไพ แจ้งสนาม
สมาชิก อบต.หมู่4


นายมนตรี กลีบแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่4


นางทองเยี่ยม นามเขต
สมาชิก อบต.หมู่5


นายทรงรักษ์ จุลศรี
สมาชิก อบต.หมู่5


นายกำพล พิมพ์ทอง
สมชิก อบต. หมู่ 6


นายทองชัย คำสิงห์
สมชิก อบต. หมู่ 6


นางสาวทองใบ สายสอน
สมาชิก อบต.หมู่7


นายเพ็ง จ่าแสนชื่น
สมาชิก อบต.หมู่7


นางสาวปรารถนา เชิดชู
สมาชิก อบต.หมู่8


-ว่าง-
สมาชิก อบต.หมู่8


-ว่าง-
สมาชิก อบต.หมู่9


นายปรีชา วาสนาม
สมาชิก อบต.หมู่9


นายช่วย สาสุข
สมาชิก อบต.หมู่10


นายสมบัติ บัวสิงห์
สมาชิก อบต.หมู่10


นายบุญธรรม นนทะจันทร์
สมาชิก อบต.หมู่11


นายสุนงค์ สมพงษ์ผึ้ง
สมชิก อบต. หมู่ 11


นายภาณุวัฒน์ วงศ์สมเพชร
สมาชิก อบต.หมู่12


นายเสน่ห์ ศรีหาโคตร
สมาชิก อบต.หมู่12


นายสมชาย เชิดชู
สมาชิก อบต.หมู่13


นายพรม ศรีวิเศษ
สอบต.หมู่ที่ 13
การบริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.174.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 379,360
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 1213 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 เมษายน 2564
แผนป้องกันการทุจริต
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
คู่มือการปฏิบัติงาน
เฟสบุ๊ก อบต.
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.