ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารตำบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสมบัติ บัวสิงห์
ประธานสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลกู่กาสิงห์
โทรศัพท์ : 086-2374389


นางสาวปรารถนา เชิดชู
รองประธานสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลกู่กาสิงห์
โทรศัพท์ : 098-6468159


นายเสน่ห์ ศรีหาโคตร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
โทรศัพท์ : 092-5062040


นายไวพจน์ จันทร์ดำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เขต 1
โทรศัพท์ : 098-2280701


นางสมฤทัย ทอนจอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เขต 2
โทรศัพท์ : 085-2367278


นายสุรินทร์ นนทะไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เขต 3
โทรศัพท์ : 098-8605643


นายกำพล พิมพ์ทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เขต 4
โทรศัพท์ : 093-3700935


นางสาวทองใบ สายสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เขต 5
โทรศัพท์ : 093-4689084


นายสุรพงษ์ สมพงษ์ผึ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เขต 8
โทรศัพท์ : 083-2722540


นายสมชาย เชิดชู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เขต 10
โทรศัพท์ : 087-8315989
การปฎิสัมพันธ์
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.49.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,405,365
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
การป้องกันการทุจรติ
การบริการ
การปฎิบัติงาน
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.