ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารตำบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ สวนสาธารณประโยชน์องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ และหลักกิโลเมตรที่ 54 ถึงบ้านสงแคน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัยเป็นประธานพิธีเปิด โครงการร้อยเอ็ดรวมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หนองอีสานเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาและประชาชนทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้
วันที่ 18 พ.ค.2565 โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้น โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสิม และกิจกรรมสันทนาการลำไม้พลอง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ พบวันดี นายสุนงค์ สมพงษ์ผึ้ง รองนายกอบต.กู่กาสิงห์ ตรวจการดำเนินการขุดท่อระบายน้ำที่อุดตันเกิดน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นบริเวณบ้านหนองเบญ หมู่ที่ 7 และบ้านม่วย หมู่ที่ 10 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
วันที่ 10 เมษายน 2565 ท่านนายกสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ได้มอบหมายให้ ท่านสุนงค์ สมพงษ์ผึ้ง รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.กู่กาสิงห์ สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 แทน โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทุกเขต กำนันตำบลกู่กาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรคามพัฒนา ผู้นำชุมชน รองปลัด ผอ.กองงานต่างๆและข้าราชการ ลูกจ้าง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.กู่กาสิงห์ สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565
วันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกู่กาสิงห์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยกลุ่มเป้าหมายเยาวชน จำนวน 30 คน
วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ นำโดย นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสำนักงาน ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด ที่ให้ความรู้และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
วันที่ 16 มีนาคม 2565 ท่านนายกสวัสดิ์  อินธิแสง ร่วมลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนปี 2565 โครงการของกองสวัสดิการสังคม จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 17 กุุมภาพันธ์ 2565 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สจ.เขตอำเภอเกษตรวิสัยพร้อมคณะและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับที่อยู่อาศัย สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ราย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ออกจากระบบจำหน่าย ณ เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
การปฎิสัมพันธ์
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.49.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,405,292
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
การป้องกันการทุจรติ
การบริการ
การปฎิบัติงาน
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.