ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารตำบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมาของ  องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

          เดิมเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ 

           “กู่กาสิงห์” เป็นชื่อตั้งขึ้นเป็นมงคลนามโดยยึดเอาตามหลักฐานทางโบราณคดี  คำว่า กู่ มาจากคำที่ชาวบ้านโดยทั่วไปใช้เรียกโบราณสถาน ที่เป็นปราสาทหิน มีลักษณะเป็นสถูปเจดีย์ คำว่า กา สันนิษฐานได้หลายประการในแง่การใช้ภาษา อาจกลายเสียงมาจากคำว่า กะ ซึ่งเป็นสำเนียงการพูดของคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ คำว่า กา ในภาษาอีสานยังตรงกับคำว่า ตรา ในภาษากลาง ซึ่งมีความหมายเดียวกัน คือหมายถึง เครื่องหมาย ส่วนคำว่า สิงห์  มาจากชื่อที่ใช้เรียกประติมากรรมรูปสิงห์สองตัว ที่ตั้งอยู่ทางเข้าปราสาท  การสร้างรูปสิงห์ไว้ที่หน้าประตูปราสาทดังกล่าว เป็นไปตามคติทวารบาลของศิลปะแบบเขมร เพราะสิงห์เป็นสัตว์มีอำนาจ จึงทำหน้าที่รักษาทวารบาลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

          รวมความแล้ว“กู่กาสิงห์” จึงหมายถึง หมู่บ้านที่มีปรางค์กู่หรือปราสาทหินที่สร้างในสมัยขอม มีรูปสิงห์ยืนเฝ้าทวารบาลทางเข้าสู่ตัวปราสาท จึงถือเอาว่าเป็นสัญลักษณ์และตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้าน

 

การปฎิสัมพันธ์
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.49.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,405,368
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
การป้องกันการทุจรติ
การบริการ
การปฎิบัติงาน
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.