ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารตำบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ  


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์


นางวารุณี ศรีกระทุ่ม
รองปลัดองค์การลริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
โทรศัพท์ : 065-4656509


นางราตรี ศรีเคลือบ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 088-4757883


นางรชยา ปรินแคน
ผอ.กองคลัง
โทรศัพท์ : 086-2305935


น.ส.อรอนงค์ หันไชยศรี
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 093-0708191


นางสาวรภัสสรณ์ ประทุมมัง
ผอ.กองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 084-9137012


นายชัยญา กุมผัน
นายช่างไฟฟ้า รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
โทรศัพท์ : 092-8672996
การปฎิสัมพันธ์
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.49.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,405,300
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
การป้องกันการทุจรติ
การบริการ
การปฎิบัติงาน
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.