ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารตำบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ถาม-ตอบ 

ถาม-ตอบ
ถาม-ตอบ  
เพิ่มข้อมูล

ลำดับที่
คำถาม
1
ผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเมื่อไหร่คะ
2
ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเด็กแรกเกิดรายใหม่แล้วทำไมถึงยังไม่ได้รับเงิน
3
ขอเรียนสอบถามคะ ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อไหร่คะ
4
 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายออกจากที่อยุ่เดิมต้องไปแจ้งขึ้นใหม่ได้ที่ไหน
5
 อยากทราบว่าเอกสารที่ใช้แจ้งขอรับงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมีอะไรบ้าง
6
 หากผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีจะต้องทำอย่างไร
7
 ขอสอบถามนะคะ ใครบ้างคือผู้ที่เข้าข่ายเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
8
การขออนุญาตหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างต้องยื่นเอกสารอะไรมาบ้าง
9
ขออนุญาตสอบถามเรื่องการประเมินภาษีรูปแบบใหม่ ถ้าหากว่าผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมิน
10
 ในการแจ้งประเมินชำระภาษีบำรุงท้องที่ในกรณีประเมินใหม่ต้องนำเอกสารอะไรมายื่นบ้างคะ
การปฎิสัมพันธ์
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.49.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,405,298
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
การป้องกันการทุจรติ
การบริการ
การปฎิบัติงาน
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.