หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นางสุกัญญามณี นนทวาสี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์


นางวารุณี ศรีกระทุ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์


นางราตรี ศรีเคลือบ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางเข็มพร สังข์ศิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวกุลจิรา หมื่นด้วง
นักประชาสัมพันธ์


นายคมจิตร เจริญศิลป์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุทธิรัตน์ สายสุข
นักทรัพยาการบุคคล


นางอุทัย ชวนละคร
นักจัดการงานทั่วไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.253.192
คุณเข้าชมลำดับที่ 475,535
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.