ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสุกัญญา นนทวาสี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแห่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางวัชราภรณ์ อุ่นสมัย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอรอนงค์ หันไชยศรี
นักพัฒนาชุมชน


นางอุทัย ชวนละคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางเข็มพร สังข์ศิลา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ


นางสาวกุลจิรา หมื่นด้วง
นักวิชาการประชาสัมพันธ์


นายคมจิตร เจริญศิลป์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นางสาวสุทธิรัตน์ สายสุข
บุคลากร


นายสมศักดิ์ พิศดู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวเจน ศรีสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นางสาวทิวาภรณ์ พรพล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นายสุพล ยอดดี
พนักงานขับรถยนต์


นางกัญญา แสนสำโรง
คนงานทั่วไป


นายวันเผด็จ เชิดชู
พนักงานดับเพลิง (ประจำรถบรรทุกน้ำ)


นางอริชา ศรีชม
คนงานทั่วไป


นายณัฐวุฒิ จุลศรี
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)


นายนิรันดร ศิริสิงห์
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)


นายอภิสิทธิ์ สาสุข
คนงานทั่วไป


นางสาวกิติญา อาจสุโพธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 
นายบุญสี สมพงษ์ผึ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 54.156.85.167
คุณเข้าชมลำดับที่ 220,593
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2561

 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-611002
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.